Sestřih nezdrařilejších názorů na situaci v ČT  
Vážená rado,
Neměla jsem bohužel příležitost poznat Vás osobně, ačkoli jsme jako členové poradního sboru o setkání žádali. Možná, že bych při této příležitosti objevila i nějaké lidské vlastnosti, které mi takto bohužel zůstaly utajeny. Přesto věřím, že i tyto dobré prvky každý z Vás v životě má. Na tuto lepší část vaší osobnosti teď apeluji. Odstupte, prosím, urychleně. Jedině tak můžete ulehčit situaci nám všem a zachovat si zbytky lidské důstojnosti. Věřte mi, že mluvím i ve Vašem vlastním zájmu. Jak chcete dále existovat ve společnosti respektovaných lidí, umělců, ba i některých politiků opovrhováni a zneváženi po celý zbytek Vašeho života? Ve vlastním zájmu i v zájmu nás všech, odstupte, prosím.

Vážený pane Hodači,
Neznám Vás osobně a z Vašeho profesního životopisu vím, že jste působil ve velice důvěryhodných mediích. Proto jsme přesvědčena, že dokážete analyzovat situaci velmi dobře. Vaše působení ve funkci ředitele nemůže být úspěšné, stejně jako Vaše volba za podmínek, ve kterých proběhla. Nemůže být akceptována nikým, kromě hrstky nešťastně volených jedinců, kteří před veřejností nemají žádný kredit. Je jistě i Vám jasné, že zůstanete-li proti vůli všech, které k dobrému fungování ČT potřebuje, ztratíte navždy svou tvář a dovedete všechny i tuto společnost do chaosu. Proto Vás prosím, odstupte!!!
Táňa Fischerová, herečka

Radě ČT:
Pochopte konečně, že nestojíme o zkompromitovaného ředitele, skandálním způsobem a na politickou objednávku dosazeného lidmi, kteří jsou v tomto oboru naprostými diletanty. Zanechte už, prosím, onoho trapného divadla, ve kterém stále bezostyšněji obnažujete svou nekompetentnost a hroší kůži vůči názorům profesionálů i veřejnosti. Obávám se, že jediným způsobem, jak si můžete zachovat alespoň zbytky své cti a hrdosti, je vaše kolektivní rezignace.
Umožníte tak nám i sobě příjemné prožití vánočních svátků.
Petr Kotek, režisér

Z principu nesouhlasím, aby v tuto dobu a tímto způsobem, během několika hodin rada odvolala starého a jmenovala nového ředitele. Není možné v tomto krátkém čase udělat kvalifikované rozhodnutí, byť by byla Rada ČT sborem geniálních lidí. Překvapuje mě i reakce některých politiků, kteří jakoby neslyšeli vlnu názorů významných českých osobností. To mě utvrzuje v dojmu, že propast mezi skutečným životem a politikou se prohlubuje. Mrzí mě to, až přímo děsí.
Ondřej Kepka, herec a režisér

Rada ČT by měla odstoupit, protože s pětiprocentní podporou, jak dokázaly dnešní výsledky průzkumu veřejného mínění, těžko může tvrdit, že zastupuje koncesionáře.
Helena Třeštíková, režisérka

Vážení členové Rady ČT,
nejsem takový odborník, abych byl schopen posuzovat práci generálních ředitelů České televize ani vaší. Nevím, jestli byl pan Chmelíček odborník nebo ne, nemám ani ponětí o hospodaření ČT. Co však musí zarazit i naprostého laika, je způsob, jakým jsou ředitelé odvoláváni a jmenováni do funkce. A velice nešťastné mi také připadá to, jak jste vy závislí na politicích. Jako pro občana je pro mne naprosto nepřijatelné, aby politici ovládali instituci, která má být podle zákona na politice nezávislá. Domnívám se tedy, že v této pro vás nezáviděníhodné situaci by bylo nejlepším řešením rezignovat na své funkce. Tím byste dali nám občanům jasně najevo, že se současným tažením politiků proti nezávislosti České televize nechcete mít nic společného. A mohu -li radit, bránit se kritice podáním žaloby pro pomluvu, to už je zbraň z arzenálu poněkud zrezivělého.
Zdraví Petr Vacek, herec Studia Ypsilon

Vážená rado ČT, vážený pane Hodači!
Dovoluji si zejména z Vašich posledních společných kroků usoudit, že podléháte obvyklému klamu lidí, kteří silou své osobnosti a ryzosti charakteru nedosahují postavení, do něhož byli kolem osudu vyneseni. Svou moc totiž přímočaře odvozujete ze svých funkcí a zapomínáte přitom na ono prastaré křehké lidské rčení, které je nutno poskytnout a prokazovat neustále, každým činem, každým rozhodnutím, aby Vám pomohlo Váš jistě nelehký post zastávat v dobrém. Je mi jasné, že si teď, ve své momentální zaslepenosti, myslíte pravý opak. Té moci je na Vás prostě příliš. Přesto či právě proto Vás - prost jakékoliv zášti k Vám, upozorňuji, že Vaše výhra se zvolna stává Vaší prohrou.
Když už nejste schopni díky svému vnitřnímu zmatku vykonat prosté lidské gesto a čestně odstoupit, alespoň POODSTUPTE. Zkuste se podívat alespoň o kousek dál, než na špičku vlastního nosu, abyste nám mohli nahlédnout onen očividný zmatek, který svým přilnutím k moci vyvoláváte.
23.12.2000 v očekávání Štědrého dne
Svůj
Jaroslav Dušek

Přestal čas lží o "nezávislosti" Rady ČT; nyní jde o otevřený výsměch arogance moci.
Martin Schulz, novinář

Když poslouchám paní Dědečkovou, paní Dostálovou či pana Langera a nakonec i pana Klause, mám pocit smutku. Jako by ti lidé říkali: stejně to bude po našem a vy si povídejte co chcete.
Andrej Krob, režisér

Radě...
Letos jsme se s rodinou domluvili, že uděláme soutěž o nejvtipnější dárek pod stromeček. Že jste si i Vy dali podobné předsevzetí, to by nás nikdy nenapadlo.
Karel Smyczek, režisér

Vážená rado neosobností (LOL! - pozn. FK),
uvědomte si, že jako převodová páka politických stran, jste anomálií v celém demokratickém světě a odstupte.
V Praze 22. prosince 2000
Vladimír Just, publicista a kritik

(Zne)vážený pane Hodači,
je to danajský dar, medvědí služba a Pyrrhovo vítězství v tureckém hospodářství. Prosím jděte od toho a když tak se vraťte za čestnějších okolností.

(Zne)vážená rado,
zanechte nedůstojného břídilství a odstupte.
Pokojné svátky zaměstnancům ČT!
Jan Hřebejk, režisér

Poslední aktualizace: 30/12/2k
(c) 2000 Frederik de la Krueger