Pixel
            
ČESKY
Na základě jistých ohlasů zjišťuji, že ovládání těchto stránek není tak úplně intuitivní, proto se v případě tápání držte tohoto návodu: V pop-up okně, které se vám otevřelo (pokud žádné nevidíte, klikněte sem) klikněte na nápis "PEKLO", dostanete se do menu. Překonejte odpor a najděte na obrázku dítěte 4 grafické symboly. Symbol oka značí galerie, dvě šipky jsou videa, přes značku "informace" se prokliknete do credits a za popsaným papírem se skrývá sekce texty. K prohlížení silně doporučujeme Internet Explorer 4 a výše. Kýbl je volitelný, ale může se hodit.
 ENGLISH
Hi folks. This site is in Czech language only, but now that it's listed on SickestSites.com, I have the responsibility to navigate the international viewers a bit. So if you see that pop-up window, click on the "PEKLO" in the right bottom corner. If there isn't any pop-up, click here and advance through the "PEKLO" sign. The next screen is the Menu. You can see some signs on the baby's body (okay I'm sick), these represent the various categories. Click the eye symbol to proceed to the galleries, two forward arrows mean videos, "i" sign stands for site credits and the paper symbol leads to the text area (in Czech). That's all, enjoy!